Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát
(zde vyplňte za e-shop jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele)

Internetový obchod:               www.delor1.cz

Společnost:                            Delor Private tailrong s.r.o.

Se sídlem:                             Na Příkopě 859/22

IČ/DIČ:                                   02718201/CZ02718201

E-mailová adresa:                    skopikova@delor.cz

Telefonní číslo:                        +420 777 714 447

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

  • Datum objednání   ...............................................
  • Datum obdržení     ...............................................
  • Číslo objednávky: ...............................................
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem: .........................................................
    a budou navráceny zpět převodem na účet ............................................................(prosím o vyplnění čísla účtu)
  • Jméno a příjmení spotřebitele:.....................................................................................................................................................
  • Adresa spotřebitele: ......................................................................................................................................................................
  • Email:       ................................................................................................
  • Telefon:    ................................................................................................ 

 

V .................................................., Dne ....................................................

 

                            
______________________________________

  Jméno a příjmení spotřebitele + podpis